SEASON   2018-2019

24/09/2018                    Dance Flavours Performance Night        Theater aan de Rijn, Arnhem

03/12/2018                    Dance Flavours Performance Night        Theater aan de Rijn, Arnhem
 
07/03/2019                    Ter Plekke                                              Café Theater Festival, Utrecht

08/03/2019                    Ter Plekke                                              Café Theater Festival, Utrecht

09/03/2019                    Ter Plekke                                              Café Theater Festival, Utrecht

10/03/2019                    Ter Plekke                                              Café Theater Festival, Utrecht

 

16/03/2019                    Dance battle with Ruben Chi                  DansTREK, Arnhem

 

18/03/2019                    Masterclass Rebound - Backbone           Theater aan de Rijn, Arnhem

 

23/03/2019                    Workshop Nicanor de Elia                      Theater aan de Rijn, Arnhem

24/03/2019                    Workshop Nicanor de Elia                      Theater aan de Rijn, Arnhem

 

31/03/2019                    Ter Plekke (Double Bill with MAN||CO)   Theater aan de Rijn, Arnhem

 

10/05/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

11/05/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

12/05/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

 

13/05/2019                    Dance Flavours Performance Night        Theater aan de Rijn, Arnhem

 

17/05/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

18/05/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

19/05/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

24/05/2019                    see me notice you                                  Dwarsdriewer Festival, Noer

25/05/2019                    see me notice you                                  Dwarsdriewer Festival, Noer

 

30/05/2019                    see me notice you                                  Hoogte80 Festival, Arnhem

31/05/2019                    see me notice you                                  Hoogte80 Festival, Arnhem

01/06/2019                    see me notice you                                  Hoogte80 Festival, Arnhem

02/06/2019                    see me notice you                                  Hoogte80 Festival, Arnhem

 

14/06/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

15/06/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

 

15/06/2019                    Workshop Marion Sparber                      Arnhem

16/06/2019                    Workshop Marion Sparber                      Arnhem

16/06/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

28/06/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

29/06/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

30/06/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

29/06/2019                    see me notice you                                  Reuring Festival, Purmerend

13/07/2019                    see me notice you                                  Festival Hongerige Wolf, Hongerige Wolf (Groningen)

14/07/2019                    see me notice you                                  Festival Hongerige Wolf, Hongerige Wolf (Groningen)

20/07/2019                    see me notice you                                  Theater op 't Zand, Kootwijk

02/08/2019                    see me notice you                                  Horizontoer, Waddeneilanden

03/08/2019                    see me notice you                                  Horizontoer, Waddeneilanden

04/08/2019                    see me notice you                                  Horizontoer, Waddeneilanden

05/08/2019                    see me notice you                                  Horizontoer, Waddeneilanden

06/08/2019                    see me notice you                                  Horizontoer, Waddeneilanden

07/08/2019                    see me notice you                                  Horizontoer, Waddeneilanden

10/08/2019                    see me notice you                                  Limburg Festival, Roermond

11/08/2019                    see me notice you                                  Limburg Festival, Roermond

23/08/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

24/08/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

25/08/2019                    Gedroomd Land                                     De Plaats

21/09/2019                    see me notice you                                  Kunstnacht Nijmegen

05/10/2019                    Workshop Rob Hayden                           Theater a/d Rijn, Arnhem

06/10/2019                    Workshop Rob Hayden                           Theater a/d Rijn, Arnhem

12/10/2019                    see me notice you                                  Sprookjesfestival, Arnhem

13/10/2019                    see me notice you                                  Sprookjesfestival, Arnhem

03/11/2019                    see me notice you                                  Vest in de Stad, Alkmaar

04/11/2019                    Dance Flavours Performance Night         Theater a/d Rijn, Arnhem